Przejdź do treści

Badanie WES

OPIS Testu

Co musisz wiedzieć...

Badanie WES to badanie genetyczne, które pozwala na zsekwencjonowanie całego egzonu (fragmentu DNA kodującego białka) w ludzkim genomie. Egzon stanowi tylko niewielką część całkowitej długości DNA, ale zawiera większość kodujących białka sekwencji.

Badanie WES jest wykorzystywane do identyfikacji zmian genetycznych związanych z chorobami dziedzicznymi. Dzięki niemu można odkryć mutacje w genach odpowiedzialnych za występowanie chorób genetycznych, takich jak mukowiscydoza, choroba Huntingtona, dystrofia mięśniowa i inne.

Badanie to polega na sekwencjonowaniu egzonów w próbce DNA Pacjenta, a następnie porównaniu otrzymanych sekwencji z referencyjnym genomem ludzkim, w celu zidentyfikowania zmian genetycznych. WES może pomóc w postawieniu diagnozy choroby u pacjenta oraz wskazać możliwe terapie. Jest ono coraz bardziej popularne w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i pozwala na wykrycie zmian genetycznych, których nie byłoby możliwe wykryć w tradycyjnym badaniu genetycznym.

 

Specjalista

dr-hab.-n.-med.-Aleksandra-Jezela--Stanek

Specjalistka genetyki klinicznej

Kiedy wykonuje się badanie WES?

  • niepełnosprawność ruchowa
  • niepełnosprawność intelektualna
  • objawy spektrum autyzmu
  • nawracające infekcje
  • zaburzenia metaboliczne
  • dystrofie mięśniowe
  • ataki padaczki
  • obciążenie genetyczne
  • występowanie chorób nowotworowych w rodzinie
CENNIK
  1. badanie WES - 800 EUR 
Aleksandra Jezela- Stanek - ZnanyLekarz.pl

Nie zawsze objawy są jednoznaczne. Wiele chorób potrafi rozwijać się w nieswoisty sposób. W BlueMed posiadamy poradnię genetyczną, w której wykonywane są testy nowej generacji, dające odpowiedź na wiele pytań o zdrowie.